Kontakt

Valpköpare eller avelsfrågor
Katarina Aggerstam,Tfn: 0370-824 58 , E-post: aggarp@hotmail.com

Kurser
Desiree Källqvist, 070-24 55450, dkallqvist@gmail.com
Katarina Aggerstam (se ovan)

Allmäna frågor exempelvis kring medlemskap
Samuel Wålhin, tfn: 070-319 31 41 E-post: samuel@kopet.se
Helena Thungström Cedelöv, tfn: 076-107 67 73 E-post: madadogs@gmail.com