Kommitteér

Tävlingskommitté:
Karin Söderberg, tfn. 070-4043034
Birger Svensson, tfn. 070-6011212
Anders Hellberg
Torbjörn Skaar
Samuel Wåhlin (sammankallande)

Utbildningskommitté:
Caroline Karlsson, Sjösåsvägen 3, 363 41 Braås, tfn. 073-327 70 97
Bengt Andersson, tfn. 0705-937623

IT-ansvarig:
Torbjörn Skaar

Avelsrådgivare:
Catarina Aggestam, tfn. 073 0922458

Hemsida:
Desiree Källqvist, tfn. 070-2455450, dkallqvist@gmail.com

Facebook:
Caroline Karlsson, Sjösåsvägen 3, 363 41 Braås, tfn. 073-327 70 97, hej@ruinjos.se

Kontakt

Kontaktuppgifter till klubben

Hemsida: www.smalandsvk.se

Klubbgiro: Bg 5346-8229

Tävlingsgiro: Pg 4403257-1

Kontaktuppgift Webbred

Desiree Källqvist, Näsby Nöbbele 4, 574 94 Vetlanda
Mobil: 070-24 55 450
E-post: dkallqvist@gmail.com