Historik

Ingvar Andersson, Prästboda Myresjö berättar

Smålands Vallhundsklubb bildades 1979 och vid det första ordinarie årsmötet som hölls satt Jan  vid klubban i egenskap av ordföranden. Övriga styrelsemedlemmar var Risto Sorpola, Ann Karlsson (Blomqvist) och Solveig Nilsson.

Redan året före, 1978, hade en interimsstyrelse bildats bestående av Jan som ordförande, Stefan Josefsson, Arne Engqvist, Risto Sorpola och eventuellt Kerstin Rudqvist. Det året hölls även en kurs i Prinsfors och man hade en vallhundsuppvisning på Hushållningssällskapets sommarmöte.

1979 hölls det kurs i Prästboda med Henry Lätth som kursledare. Tävlingar hölls i Boarp den 22-23 september och även här medverkade Henry Lätth men då  som domare.
Enligt Vallreg hölls det första Lokalprovet på får i Smålands VKs regi den 13 oktober 1979 i Hunnerstad, Eksjö. Birring Perssons hund blev 2:a och godkänd vallhund och domare var Henry Lätth.
Dagen efter hölls ÖK-Nöt på samma plats och den tävlingen vann Pierre Frick, tvåa kom Rolf Carlsson från Tvååker och trea Leif Carlsson från Tvååker (Knarrhultarn ?).

1980 var Risto Sorpola på instruktörsutbildning i Dalarna och Smålands VK fick sin första egna instruktör. Detta år hölls fårtävling i Torpa och Nöttävling i Hunnerstad.

1984 tävlade Olle Engkvist och Birger Svensson för första gången i ÖK-Nöt i Västorp, Hjo. Olle ställde upp i ett LP redan 1981 men hur det gick då tror jag han har glömt. // Ingvar Andersson

Vi tackar Ingvar för att han låtit oss ta del av minnen från klubbens första tid.