Vallhundsprov

Vallhundsprovet är ingen tävling utan ett prov, som syftar till att verka för att bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare och brukare av jordbrukets produktionsdjur.

Hundens målmedvetna, effektiva arbete med väl avvägt tempo i rätt riktning kombinerat med god djurhantering ska bedömas mer än det tekniska utförandet. Det är hundens arbete som först och främst bedöms. Målmedvetenhet, arbete, tempo, effektivitet, djurhantering och riktning.

Poäng dras av/lämnas kvar i förhållande till, om ovanstående arbete till helheten i momentet är godkänt eller inte godkänt, och till vilken grad. Föråkare rekommenderas.

Smålands vallhundsklubb betalar startavgiften för sina medlemmar för provet. Max en gång per förare och år. Kontakta kassören för ersättning.
Helena Thungström-Cederlöf
Mobil: 070-223 29 03 E-post: madadogs@gmail.com

Provet består av:
Hämt
Djuren skall hämtas från utställningsplatsen till föraren som står vid startstolpen under hela momentet

L-ränna
Alla djur drivs genom hanteringsrännan vid samma försök

Fösning
Djuren drivs av hunden efter avslutad L-hantering mot och sedan förbi två riktmärken bestående av vardera en grind. Djuren drivs i en vinklad bana.

Drivning
Djuren drivs mot och förbi ett hinder bestående av två grindar runt den anvisade banan. Förarens placering är valfri

Fålla in
Föraren öppnar grinden. Djuren drivs in i fållan. När alla djuren är inne stänger föraren grinden.

Fålla ut
Föraren släpper in hunden som går in i fållan och driver ut djuren. När alla djur är ute skall hunden ta kontroll över flocken

Delning med kontroll
På anvisad plats skall ett antal djur, dock minst två, skiljas från den övriga flocken och hållas under kontroll.

För mer information i Regelboken 2022-2026