Medlemskap

Förutsättningar
Medlem kan den vara som är intresserad av och stödjer Smålands VK  ändamål.
Man behöver alltså ej vara Border Collie ägare.
Medlemskapet är personligt. Medlem ansluts till SVaK.

Gör så här
Betala in 400:- på SVAK:s bankgiro 5784-3336 alternativt plusgiro
116 14 88-0. Familjemedlem betalar 90:-.
Var noga med att ange avsändare (namn, postadress, telenummer OCH
e-postadress) och den lokalklubb du vill tillhöra.

Som medlem behöver du anmäla en e-postadress, både för att klubben lättare ska få ut information till dig men också för att du som medlem ska kunna logga in på Svenska vallhundsklubbens databas Vallreg.

Tidigare medlemmar anger sitt medlemsnummer vid betalningen.
Medlemsavgiften betalas in i början av varje nytt år. Inbetalningskort kommer tillsammans med det sista numret av Omkring. Om du är en ny medlem kan du be en instruktör om ett inbetalningskort eller använda en helt blank talong som finns att hämta på posten eller banken.

Som medlem får du

 • ta del i klubbens olika aktiviteter och kurser
 • Som medlem i Smålands vallhundsklubb, betalar klubben vallhundsprov för dig. Detta gäller endast medlemmar Smålands VK, samt 1 hund/medlem per år.
 • deltaga i tävlingar som de olika lokalklubbarna anordnar
 • deltaga på medlemsmöten och årsmötet, där du kan göra din röst hörd
 • klubbtidningen OMKRING som kommer ut 4 gånger per år, första veckan i mars, juni, september och december
 • nyhetsbladet Vallstaven, från vår Lokalklubb som skickas ut när det finns något att berätta som medlemmarna bör få ta del av
 • Smålands vallhundsklubb betalar startavgiften för sina medlemmar för provet. Max en gång per förare och år. Kontakta kassören för ersättning.
  OBS! Ersättningen MÅSTE begäras samma år som provet genomförs.
  Helena Thungström-Cederlöf
  Mobil: 070-223 29 03 E-post: madadogs

Stödmedlem
Smålands vallhundsklubb välkomnar stödmedlemmar från andra klubbar!

Du kan vara stödmedlem i Smålands vallhundsklubb under förutsättning att du är ordinarie medlem i annan lokalklubb.

Priset för stödmedlemskap är 100 kr och betalas direkt till Smålands vallhundsklubb.
pg 4403257-1

Som stödmedlem i Smålands vallhundsklubb har du flera förmåner.

Delta på aktiviteter (kurser/träningstillfällen m.m.)
Fullbetalande medlem prio 1
Stödmedlem prio 2
Övriga i mån av plats

Vid eventuella subventionerade aktiviteter får även stödmedlemmar ta del av detta. Dock har fullbetalande medlemmar alltid möjlighet att anmäla sig först.

Välkommen som stödmedlem!

Adressändring
Sker skriftligen till Göran Olsson (adress finns på SVAK:s hemsida) eller med hjälp av formulär på Vallregs webbsida.

Inloggning till Vallreg/Adressändring i Vallreg
Du måste ha ett lösenord för att kunna logga in. På Vallregs förstasida har du ett textstycke där det står ”Inloggning”.
Klicka på den blå texten där det står ”Lösenord” och följ instruktionerna. OBS! Du måste ha en fungerande mejladress.
När du fått ditt lösenord skriver du in det tillsammans med ditt medlemsnummer i resp. ruta längst ner under menyn till vänster där det står ”LOGIN”. Klicka sedan på [Logga in]
Efter inloggning väljer du [Medlem] / [Mina data]. Nu kommer dina uppgifter fram. Längst upp på sidan hittar du ett antal länkar. Under [Persondata] kan du klicka på [Ändra medlemsregister] som ligger under dina uppgifter. Gör dina ändringar/tillägg och klicka därefter på [Spara].
På sidan [Min data] kan du även anmäla dig till tävling, se dina anmälningar och dina resultat med mera. Klicka på resp. länk längst upp på sidan.