Styrelsen 2023

Ordförande
Desiree Källqvist Näsby Nöbbele 4,
574 94 Vetlanda Mobil: 070-24-55450 E-post: dkallqvist@gmail.com

Sekreterare
Torbjörn Skaar, 070-236 17 32

Kassör Helena Thungström-Cederlöf Mada 5, 364 33 Åseda
Mobil: 076-107 67 73 E-post: madadogs@gmail.com

Ledamot/Vice Ordf. Caroline Karlsson, tfn. 073-327 70 97

Ledamot
Anders Hellberg,
tfn. 070-555 44 67, E-post: anders_borjagard@hotmail.com

Suppleanter

Caroline Karlsson, Gummarps Vadet 1, 331 72 Forsheda. Mobil: 073-0664985, amazingwork@hotmail.com

Elisabeth Lindborg

Revisorer
Ordinarie:
Alf Mårtensson och Sven-Åke Andersson
Suppleant: Annika Ögren

Valberedning:
Kristina Johansson (sammankallande)
Samuel Wåhlin
Ann-Sofie Lindahl