Styrelsen 2024

Ordförande
Desiree Källqvist Näsby Nöbbele 4,
574 94 Vetlanda Mobil: 070-24-55450 E-post: dkallqvist@gmail.com

Sekreterare
Torbjörn Skaar, 070-236 17 32

Kassör Helena Thungström-Cederlöf Mada 5, 364 33 Åseda
Mobil: 076-107 67 73 E-post: madadogs@gmail.com

Ledamot/Vice Ordf.
Torbjörn Skaar, 070-236 17 32

Ordinarie Ledamot
Anders Hellberg,
tfn. 070-555 44 67, E-post: anders_borjagard@hotmail.com

Elisabeth  ”Bettan” Lindborg

Suppleanter

  1. Caroline Karlsson, Gummarps Vadet 1, 331 72 Forsheda. Mobil: 073-0664985, amazingwork@hotmail.com

2. Lars Pettersson, Drömminge Värnamo

Revisorer
Ordinarie:
Alf Mårtensson och Sven-Åke Andersson
Suppleant: Annika Ögren

Valberedning:
Kristina Johansson (sammankallande)
Samuel Wåhlin
Ann-Sofie Lindahl